Dương Việt có đội ngũ thực hiện lắp đặt hệ thống đường ống, cụm bơm, tủ điều khiển…

Lắp đặt cụm bơm nước , đường ống
Tủ PLC điều khiển
Tủ điều khiển PID và màn hình giám sát.