Dương Việt nhận gia công chế tạo máy, dây chuyền sản xuất theo yêu cầu khách hàng.

Nhận gia công chính xác theo bản vẽ,hoặc theo mẫu chi tiết máy…và sữa chữa chi tiết máy cho khách hàng trong khu vực Bình Dương và lân cận.